ispanyolca hatır sorma

Birisine hal hatır sormaya çalıştığınızda aşağıdaki soru cümlesini kullanabilirsiniz. Dikkat “c” harfi “k” olarak seslendirilecektir. “Komo estas ? ”

¿Cómo estás? : Nasılsın ?

Eğer hal hatırı sorduğunuz kişi yakın arkadaşınız değilse, arada bir mesafe varsa aşağıdaki soru cümlesini kullanın. Dikkat “c” harfi “k” olarak seslendirilecektir. “Komo esta ?”

¿Cómo está ?: Nasılsınız ?

Eğer hal hatır sorulacak kişi size çok yakınsa bu takdirde aşağıdaki soru cümlesini kullanabilirsiniz.Dikkat “q” harfi “k” olarak seslendirilecektir. “Ke tal ? ”

¿Qué tal ?: Naber ?

Nasıl cevap verebilirsiniz ?

Estoy bien : İyiyim

Estoy muy bien : Çok iyiyim

Estoy mal : Kötüyüm

Estoy muy mal : Çok kötüyüm

Bu dersteki tüm kelimelerin ispanyolca okunuşlarını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

ispanyolca şahıs zamirleri

Bu bölümde konuya ilişkin çok ayrıntı verilmeden kısaca ispanyolca şahıs zamirleri özetlenecektir.

İspanyolca Türkçe
Yo Ben
Sen
Él O (Erkek)
Ella O (Kadın)
Nosotros Biz
Vosotros Sizler
Ellos Onlar

Bu dersteki tüm kelimelerin ispanyolca okunuşlarını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

ispanyolca sayılar

Basit düzeyde ispanyolca öğrenmek için mutlaka 1 ile 12 arasındaki sayıları öğrenmelisiniz. Bu sayılara; saati söylerken, marketten birşey satın alırken veya fiyat sorarken ihtiyacınız olacaktır.

Uno: Bir

Dos: İki

Tres : Üç

Cuatro : Dört

Cinco: Beş

Seis: Altı

Siete : Yedi

Ocho: Sekiz

Nueve: Dokuz

Diez: On

Once: Onbir

Doce : Oniki

13 ile 15 arasındaki sayılar aşağıdaki gibidir.

Trece: Onüç

Catorce : Ondört

Quince : Onbeş

16 ile 19 arasındaki sayılar aşağıdaki gibidir.

Dieciséis : Onaltı

Diecisiete : Onyedi

Dieciocho : Onsekiz

Diecinueve : Ondokuz

20 ile 100 arasındaki sayıları incelemeye başlayalım. Bu sayıların üretimi dilimizdeki gibidir

Veinte : 20

Veintiuno : 21

Veintidós : 22

Veintitrés : 23

Veinticuatro : 24

Veinticinco: 25

Veintiséis : 26

Veintisiete : 27

Veintiocho: 28

Veintinueve : 29

Görüldüğü gibi 20- 29 arası, çok ufak bir kaynaşma yoluyla ortaya çıkmaktadır.

30-99 arasında ise ezber gerektirmeyen bir dizin ortaya çıkar.

30,40,50,60,70,80,90 ‘nın ispanyolca karşılığını öğrendikten sonra sizi artık kimse durduramaz.

Treinta : 30

Treinta y uno : 31

Treinta y dos : 32

Treinta y tres : 33

Treinta y cuatro : 34

Treinta y cinco : 35

Treinta y seis : 36

Treinta y siete : 37

Treinta y ocho : 38

Treinta y nueve : 39

Cuarenta : 40

Cuarenta y seis : 46

Cincuenta : 50

Sesenta : 60

Sesenta y cinco : 65

Setenta : 70

Ochenta : 80

Ochenta y dos : 82

Noventa : 90

Noventa y nueve : 99

Bu dersteki tüm kelimelerin ispanyolca okunuşlarını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

ispanyolca saat kaç?

İspanyolca “Saat kaç ?” sorusu “¿Qué hora es?” (Ke ora es ?”) olarak sorulur.

Şimdi ispanyolca saati söyleme zamanı. Saati ifade ederken “Son las + saat” formülasyonu kullanılır .

Son Las Dos: Saat İki

Son Las Tres : Saat Üç

Son Las Cuatro : Saat Dört

Son Las Cinco: Saat Beş

Son Las Seis: Saat Altı

Son Las Siete : Saat Yedi

Son Las Ocho: Saat Sekiz

Son Las Nueve: Saat Dokuz

Son Las Diez: Saat On

Son Las Once: Saat Onbir

Son Las Doce :Saat Oniki

Bu kurala uymayan sadece bir sayı vardır.

Es La Una: Saat Bir

Geçen dakikalar saat söylendikten sonra “y dakika” yapısı ile kurulur.

Son Las Diez y Cinco: Onu beş geçiyor.

Son Las Diez y Diez: Onu on geçiyor.

Son Las Diez y Cuarto: Onu çeyrek geçiyor.

Son Las Diez y Media: On buçuk.

Kalan dakikalar ise “menos + kalan dakika” yapısı ile kurulur.

Son Las Once Menos Cuarto : Onbire çeyrek var.

Bu dersteki tüm kelimelerin ispanyolca okunuşlarını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

ispanyolca isim sorma

Bir kişinin ismini öğrenmek istiyorsanız aşağıdaki soru cümlesini kulanın. Dikkat “c” harfi “k” olarak seslendirilecektir. “Komo te yamas ? ”

¿ Cómo te llamas ?

Eğer ismini sorduğunuz kişi resmi bir ortamda, resmi bir kişi ise aşağıdaki cümleyi kullanın. Dikkat “c” harfi “k” olarak seslendirilecektir. “Komo se yama ? ”

¿ Cómo se llama ?

Şimdi isminizi söyleme zamanı.

Me llamo…. (Me yamo)

Örneklerle devam edelim

Me llamo Celia

Me llamo Julian

Me llamo Maria

Me llamo Jorge

Bu dersteki tüm kelimelerin ispanyolca okunuşlarını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.